Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap (ekonomi) år 5

Skapad 2018-02-12 12:09 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6

Samhällsresurser och fördelning • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Övar...
Grundläggande kunskaper / enkel
Goda kunskaper / utvecklad
Mycket goda kunskaper / välutvecklad
Privatekonomi.
Relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
Jag kan på ett enkelt sätt göra en budget.
Jag kan på ett utvecklat sätt göra en budget.
Jag kan på ett välutvecklat sätt göra en budget.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta vad en familjen för utgifter under en månad.
Jag kan på ett välutvecklat sätt berätta vad en familjen för utgifter under en månad.
Jag kan på ett välutvecklat sätt berätta vad en familjen för utgifter under en månad.
Det offentligas ekonomi.
Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta vad kommunerna använder skattepengarna till.
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta vad kommunerna använder skattepengarna till.
Jag kan på ett välutvecklat sätt berätta vad kommunerna använder skattepengarna till.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta vad landstingen använder skattepengarna till.
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta vad landstingen använder skattepengarna till.
Jag kan på ett välutvecklat sätt berätta vad landstingen använder skattepengarna till.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta vad staten använder skattepengarna till.
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta vad staten använder skattepengarna till.
Jag kan på ett välutvecklat sätt berätta vad staten använder skattepengarna till.
Ekonomiska villkor
Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
Jag kan visa på en orsak till och en konsekvens av god ekonomi.
Jag kan visa på två orsaker till och konsekvenser av god ekonomi.
Jag kan visa på flera orsaker till och konsekvenser av god ekonomi.
Jag kan visa på en orsak till och en konsekvens av fattigdom.
Jag kan visa på två orsaker till och konsekvenser av fattigdom.
Jag kan visa på flera orsaker till och konsekvenser av fattigdom.
Jag kan visa vilka ekonomiska skillnader det finns mellan olika länder samt förutsättningar i dessa på ett enkelt sätt.
Jag kan visa vilka ekonomiska skillnader det finns mellan olika länder samt förutsättningar i dessa på ett utvecklat sätt.
Jag kan visa vilka ekonomiska skillnader det finns mellan olika länder samt förutsättningar i dessa på ett välutvecklat sätt.
Ord och begrepp
Jag använder och förklarar vad budget, konsumera, inkomst, utgift, skatt, låna, försäkra på ett enkelt sätt. Ska kunna två ord.
Jag använder och förklarar budget, konsumera, inkomst, utgift, skatt, låna, försäkra på ett utvecklat sätt. Ska kunna fyra ord.
Jag använder och förklarar budget, konsumera, inkomst, utgift, skatt, låna, försäkra på ett välutvecklat sätt. Ska kunna orden.
Samtala, resonera och uttrycka åsikter
Jag deltar i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och kan på ett enkelt sätt uttrycka vad jag tycker, tänker och kan. "Detta tycker jag …”
Jag deltar i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och kan på ett utvecklat sätt uttrycka vad jag tycker, tänker och kan. "Detta tycker jag - därför att det kan påverka ..." Använder ofta ord som: ”Det berodde på...”, ”Orsaken till...”, ”på grund av...”.
Jag deltar aktivt i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och kan på ett välutvecklat sätt uttrycka vad jag tycker, tänker och kan. "Detta tycker jag är...därför att det kan påverka - så att ..
.”. “En annan konsekvens är ...
 “En lösning skulle kunna vara att … därför att". "Det beror i sin tur på att”. ”Gemensamt för dem är" . "Det beror på". "Vilket orsakats av”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: