👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal om en person

Skapad 2018-02-12 13:12 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
Tal om en person
Grundskola 9 Svenska

Tal om en person

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer i huvudsak instruktionen för uppgiften.
Eleven följer väl instruktionen för uppgiften.
Eleven följer mycket väl instruktionen för uppgiften.
Innehåll
Framför åsikt med enkla och till viss del underbyggda argument.
Framför åsikt med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Framför åsikt med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Framförande
Visar viss anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och visa visst engagemang.
Visar relativt god anpassning till mottagaren genom att ha en varierad ögonkontakt med åhörararna, tala tydligt och presentera ämnet på ett intresseväckande eller engagerat sätt.
Visar god anpassning till mottagaren genom att ha en varierad ögonkontakt med åhörararna, tala tydligt och presentera ämnet på ett intresseväckande eller engagerat sätt med en genomtänkt inledning och avslutning.
Språk och stil
Använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna t ex ordval.Talar i ett lagom tempo.
Använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna t ex ordval. Använder kroppsspråk och några stilfigurer.
Använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna t ex ordval. Anpassar rösten genom att variera röstläget, tempot och kroppsspråket efter talets innehåll. Använder konstpauser för att understryka viktiga aspekter i talet. Använder på ett medvetet sätt stilfigurer till att förstärka budskapet.