Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i fonologisk medvetenhet åk F–1, Östhammars kommun

Skapad 2018-02-12 14:58 i Olandsskolan Östhammar
Bedömningsstöd i fonologisk medvetenhet som ger läraren möjlighet att följa elevens språkliga utveckling.
Grundskola F – 1 Svenska Svenska som andraspråk

Detta material relaterar till fonologisk medvetenhet från Bornholmsmodellen.

Bornholmsmodellen

Fonologisk medvetenhet.
1. Eleven hör rim och kan själv rimma.
6. Eleven delar upp ord i språkljud-analys.
2. Eleven hör skillnad på korta och långa ord.
7. Eleven klarar enkel fonemsubtraktion.
3. Eleven identifierar första och sista ljudet i enkla talade ord..
8. Eleven klarar enkel fonemaddition.
4. Eleven identifierar samma ljud i olika ord.
9. Eleven klarar fonembyten.
5. Eleven ljudar samman språkljud till ord-syntes.
10. Eleven bildar ord med givet begynnelse ljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: