Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalekonomiska teorier

Skapad 2018-02-14 11:25 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
Gymnasieskola Samhällskunskap

Centralt innehåll

E
D
innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
C
B
innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
A
Aspekt 1
Eleven ska ha kunskap om; Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft. Hur de nationalekonomiska teorierna påverkar tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resurser
Eleven kan översiktligt redogöra för teorierna.
Eleven kan utförligt analysera och förklara teorierna.
Eleven kan utförligt och nyanserat reflektera över teorierna.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Kunskap om samhällsvetenskapliga begrepp
Eleven använder samhällsvetenskapliga begrepp med viss säkerhet.
Eleven använder begreppen med viss säkerhet.
Eleven använder begreppen med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: