Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik - SO åk1

Skapad 2018-02-15 15:08 i Hågadalsskolan Uppsala
Enkel matris för bedömning av kunskaper kopplat till trafiken i vår närmiljö, trafikregler och säkerhet.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Trafik och säkerhet

  • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  • SO  1-3   Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  • SO  1-3   Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  • SO   3   Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Trafikregler
Du känner till att det finns regler i trafiken.
Du kan nämna någon trafikregel och förklara vad den betyder. Du kan till viss del förklara varför vi har regler i trafiken.
Du kan ge flera exempel på trafikregler samt förklara vad dessa betyder. Du visar även god förståelse för varför man bör följa dessa regler.
Höger och vänster
Du känner till höger och vänster och vet att dessa anger en riktning.
Du kan skilja på höger och vänster samt visa förståelse för varför dessa riktningar är viktiga i trafiken.
Du använder dig av riktningarna höger och vänster på ett säkert sätt. Du kan även beskriva en situation i trafiken där denna kunskap är viktig att kunna.
Trafikmärken
Du kan beskriva ett trafikmärke.
Du kan beskriva några trafikmärken och förklara vad något av dessa betyder.
Du kan beskriva flera trafikmärken samt förklara vad några av dessa betyder. Du kan även ge exempel på var man kan hitta dessa i trafiken.
Riskfyllda platser
Du vet att det finns farliga platser i trafiken.
Du kan beskriva en farlig situation som kan uppstå i trafiken på väg till skolan.
Du kan identifiera riskfyllda platser i din trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Undersökning och diagram
Du kan med stöd av en vuxen genomföra en enkel undersökning och visa resultatet i ett diagram.
Du kan genomföra en enkel undersökning samt visa resultatet i ett diagram.
Du kan genomföra en enkel undersökning och visa resultatet i ett diagram. Du visar förståelse för hur man kan tolka innehållet i en enkel undersökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: