Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Kunskapskrav åk.3

Skapad 2018-02-15 17:44 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Här gör vi bedömningar för SO årskurs 1 - 3.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Du kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Du kan beskriva några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du kan ange några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du kan beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur du kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur du kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Du kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Du kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan samtala om elevnära livsfrågor.
Du kan beskriva några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du kan återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Du kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Du kan göra enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: