Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kunskapskrav åk 3

Skapad 2018-02-16 09:03 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3.
Grundskola 3 Matematik

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer

På väg
Kan
Taluppfattning och tals användning
Eleven ska kunna storleksordna tal upp till tusen.
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna använda huvudräkning vid addition och subtraktion för beräkning av enkla tal inom talområdet 1-100.
 • Ma  1-3
Eleven ska förstå sambandet mellan multiplikation och division ex. 4x3=12 12/3=4 12/4=3
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna multiplikationstabellerna 2,3,4,5,10
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna använda skriftliga räknemetoder, främst algoritmer, vid addition och subtraktikon med tiotals- hundratalsövergångar i talområdet 0-1000.
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna dela in en helhet i delar t.ex hälften, fjärdedelar och tredjedelar och vet hur dessa uttrycks i bråkform.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Algebra
Eleven ska kunna se och fortsätta talmönster, bildmönster och geometriska mönster.
 • Ma  1-3
Eleven förstår likhetstecknets betydelse ex: 7 +__= 9, 3 + 5 = 4 + __
 • Ma  1-3
Geometri
Eleven ska kunna läsa av hela analoga klockan och delar av den digitala. (hel och halv timme, kvart över och kvart i)
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna namnen på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, klot, kub, rätblock, pyramid, cylinder och kon samt kan beskriva dem med rätt ord och begrepp.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna välja rätt måttenhet inom olika områden t.ex m, min, dl och kg och göra enkla beräkningar
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna konstruera symmetriska figurer och förstå begreppet symmetri.
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna vanliga lägesord för att beskriva objektet och föremålets läge i rummet.
 • Ma  1-3
Sannolikhet och statistik
Eleven ska kunna tolka och presentera information i enkla tabeller och diagram.
 • Ma  1-3
Samband och förändring
Eleven ska kunna se samband mellan tal och använda begreppen tex.dubbelt /hälften, udda/jämnt.
 • Ma  1-3
Problemlösning
Eleven ska kunna lösa och beskriva enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: