Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Kunskapskrav åk. 3

Skapad 2018-02-16 16:51 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Här gör vi bedömningar i NO åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
I samtal om årstider kan du berätta om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen, och kan diskutera några faktorer som påverkar människors hälsa.
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Du kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Du kan göra enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
I det undersökande arbetet kan du göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: