Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal - lärandematris

Skapad 2018-02-18 18:27 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Svenska

Denna matris kallas för lärandematris. Den visar vad du behöver göra för nå de olika nivåerna i bedömningen. Meningen med en lärandematris är att du som elev ska använda den under tiden du arbetar med ditt tal istället för att bara titta på den efteråt när du fått din bedömning på arbetet. Den är därför skriven i ett "jag-format" och med ett språk som förenklar förståelsen av innehållet.

Jag...

--->
--->
--->
Innehåll
har inledning med bakgrund och fakta
har en bakgrund och presenterar relevanta fakta med hjälp av enstaka exempel.
har en tydlig bakgrund och presenterar relevanta fakta med hjälp av exempel.
har en tydlig bakgrund och presenterar relevanta fakta och exempel som skapar god förförståelse och förstärker argumentationen.
Innehåll
har en tes
presenterar en tes.
presenterar en tydlig tes.
Innehåll
har argument
har två tydliga och relevanta argument.
har tre tydliga och relevanta argument. utvecklar något av dem i flera steg.
har tre tydliga och relevanta argument. utvecklar dem flera steg.
Innehåll
har motargument
har ett motargument som jag bemöter.
har ett relevant motargument som jag bemöter.
har ett till två relevanta motargument som jag bemöter i flera steg.
Innehåll
kopplar mina argument till bakgrund och fakta
min argumentation har viss koppling till inledningen.
min argumentation har koppling till inledningen och är underbyggd med exempel och fakta.
min argumentation har stark koppling till inledningen och är väl underbyggd med exempel och fakta.
Struktur
har struktur med inledning avhandling och avslutning
har en röd tråd med tydlig inledning, avhandling och avslutning.
har en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, genomtänkt avhandling och medveten avslutning.
har en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, genomtänkt avhandling och medveten avslutning.
Struktur
binder ihop talets delar
binder ihop talets tre delar till viss del och gör någon koppling mellan delarna.
binder ihop talets tre delar på ett tydligt sätt och gör tydliga kopplingar mellan delarna.
binder samman talets tre delar så att det får ett naturligt flyt och gör tydliga kopplingar mellan delarna.
Innehåll
balanserar retoriken i talet - etos, logos och patos
har en viss balans mellan etos, logos och patos.
har en balans mellan etos, logos och patos.
har en god balans mellan etos, logos och patos.
Språk
ord och språk
använder mest mitt eget språk och inte mina källors språk.
använder helt mitt eget och ett till viss del varierat språk.
använder ett rikt och varierat språk.
Språk
talar tydligt
talar tydligt.
talar tydligt och lagom snabbt.
talar tydligt och lagom snabbt.
Språk
använder retoriska grepp
använder mig kanske av något retoriskt grepp.
använder mig av ett eller två retoriska grepp på ett fungerande sätt.
använder mig av flera retoriska grepp som förstärker mitt tal.
Språk
använder kroppsspråket och rösten aktivt
använder min röst och mitt kroppsspråk till viss del medvetet.
kan till viss del förstärka mitt tal med hjälp av rösten och kroppsspråket.
ger ett säkert och övertygande intryck och förstärker mitt tal med hjälp av rösten och kroppsspråk.
Publikkontakt
är förberedd
är till viss del förberedd och läser från mitt manus till stor del.
är väl förberedd och vågar släppa mitt manus och tala mer fritt.
är mycket väl förberedd och talar fritt under stor del av talet.
Publikkontakt
har ögonkontakt
har viss ögonkontakt med publiken.
har god ögonkontakt med några i publiken.
har mycket god ögonkontakt med flera publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: