Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik, Moral och livsfrågor åk 5

Skapad 2018-02-19 13:17 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Religionskunskap

SO åk 5 – Livskunskap, etik – moral VT2018

Centralt innehåll, enligt Lgr 11 I religion (Livskunskap, etik – moral) kommer följande innehåll att behandlas:
Hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen. Hur olika livsfrågor skildras i religioner och andra livsåskådningar. Etiska begrepp, vardagliga moraliska frågor och frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
För att dina kunskaper i ämnet ska räknas som godtagbara ska du visa att du… … kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott.
… använda etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
… kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Förmågor Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att… … förklara och beskriva grundläggande etiska begrepp.
… reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
… resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar.

Hur?
Du visar kunskaperna… … genom att vara muntligt aktiv i diskussioner och reflektioner.
… genom skriftliga arbetsuppgifter under lektionerna.
… vid läxor och läxförhör, både skriftligt och muntligt.

Godkänt
Mer än godkänt
Kommunicera, diskutera
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Förklara och beskriva etiska begrepp
Du kan använda etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera, samtala
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: