👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik och återvinning

Skapad 2018-02-19 14:04 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 Slöjd

lärandematris för området - arbetssätt för olika kvalitetsnivåer

Lappteknik

Ny nivå
Framställa
tidsplanering- och färdigställande
  • Sl  A 9
Arbetet står stilla, drivs inte framåt
Arbetet drivs framåt med hjälp av pedagog och kamrater
Driver arbetet framåt till stor del självständigt föremålet är klart efter rimlig tid
Föremålet är klart i tid. Tiden är använd effektivt för att driva arbetet framåt självständigt
Följa instruktiner
Användandet av tillgängliga medel Skrifliga, muntliga film Strategier
  • Sl  A 9
instruktioner, filmer mm. tillgängliga på Classroom används inte
Använder och följer instruktioner med hjälp- Använder inte självständigt tillgängliga medel
följer instruktioner i en del på egen hand -Använder tillgängliga medel som Skriftliga-instruktioner och filmer i Classroom samt gemensamma genomgångar
följer instruktioner i stort på egen hand -Använder tillgängliga medel såsom skriftliga instruktioner och filmer i Classroom samt gemensamma genomgångar
Använda maskiner
mäta, klippa och stryka
  • Sl  A 9
mäter fel klipper snett och hackigt. får inte tyget slätt vid strykning- sömmarna är ojämna och sneda
mäter och klipper så att det fungerar att arbeta vidare en del av sömmarna är ganska raka och jämna
ganska precisa mått klipper mestadels rakt och jämt stryker oftast med gott resultat och ganska jämna raka sömmar
Exakta mått Klipper rakt och jämnt stryker och pressar slätt och med säkerhet Sömmarna är raka och jämna

Fördjupningsarbete

Ny nivå
Slöjdspecifika begrepp
användandet av slöjd-ord i redovisning, planering och utvärdering
  • Sl  A 9
slöjdens verktyg, redskap och tekniker benämns inte på ett riktigt sätt och används inte i logg eller muntligt i samtal
några av slöjdens verktyg, redskap och tekniker benämns ibland på ett riktigt sätt och används lite i logg och muntligt i samtal
Några av slöjdens verktyg, redskap och tekniker benämns på ett riktigt sätt och används i logg och muntligt i samtal
flera av slöjdens verktyg, redskap och tekniker benämns på ett riktigt sätt och används i logg och muntligt i samtal
analys
Omdöme om arbetsprocessen
  • Sl  A 9
beskriver inte hur resultatet blivit som det blivit
beskriver något om vad som gjort att resultatet blivit som det blivit
beskriver en del om hur arbetet gått och vad som gjort att resultatet blivit som det blivit - kan föreslå utvecklingsområden och framgångsfaktorer
beskriver hur arbetet gått och vad som gjort att resultatet blivit som det blivit på ett tydligt sätt- kan föreslå utvecklingsområden och framgångsfaktorer