Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En el restaurante

Skapad 2018-02-20 11:16 i Forssaklackskolan Borlänge
Matris för bedömning av muntlig förmåga på ett restaurangbesök.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Innehåll och ord

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Beställa mat
Du förstår för få ord för att lyckas beställa mat, t.ex. har du svårt att läsa menyn och/eller förstå vad kyparen säger.
Du förstår tillräckligt för att klara av att läsa menyn och på ett enkelt sätt beställa något att äta och dricka. Du kan enkla artighetsord och/eller fraser.
Du visar viss säkerhet vad gäller förståelse och du beställer med relativt utbyggt språk något att äta och dricka. Du använder ord och/eller fraser för att vara hövlig.
Du visar att du med säkerhet kan klara av att läsa och förstå en meny och det kyparen säger samt beställa det du vill äta och dricka. Du bygger ut dina meningar. Du använder utbyggda hövlighetsuttryck.

Interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Du bidrar inte tillräckligt till samtalet.
Du bidrar till samtalet på ett enkelt sätt. Du visar att du kan ställa frågor och svara på någon annans fråga.
Du bidrar till och deltar aktivt i samtalet. Du uttrycker dig till viss del sammanhängande. Du ställer några följdfrågor på innehållet och svarar på kompisens frågor.
Du bidrar till och deltar aktivt i samtalet. Du uttrycker dig relativt sammanhängande. Du ställer följdfrågor på innehållet och svarar utförligt på frågor.

Form

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du talar för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Du använder enkla, korta meningar. Du kan prata något om välbekanta ämnen där du använder några verb i presens. Ditt språk går att förstå även om det tillåts innehålla en del oklarheter.
Du bygger ut en del av dina meningar. Du kan prata om några välbekanta ämnen med viss säkerhet där du använder verb med viss säkerhet. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Du använder dig av relativt sammanhängande meningar. Du kan prata om välbekanta ämnen med säkerhet där du använder verb med säkerhet. Ditt språk är ganska korrekt och relativt varierat.

Uttal, intonation och flyt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Ditt uttal och din intonation försvårar förståelsen.
Ditt uttal är bra men innehåller några uttalades. Din intonation är godtagbar.
Ditt uttal är bra och du behärskar uttalsregler ganska bra. Din intonation och ditt flyt är relativt bra.
Du följer reglerna vad gäller uttal och intonation bra. Du har ett bra flyt.

Strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Du vet inte vad du ska göra om du kommer av dig eller om du inte förstår vad någon säger.
Du försöker använda dig av någon strategi om du kommer av dig eller inte förstår vad någon säger.
Du försöker använda strategier om du kommer av dig eller om du inte förstår vad någon säger.
Du använder dig av strategier om du kommer av dig eller om du inte förstår vad någon säger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: