Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten metoder och strategier

Skapad 2018-02-21 19:28 i Gruvrisskolan Falun
Skriftlig räknemetod avser i denna matris algoritmerna med heltal för de 4 räknesätten.
Grundskola F – 6 Matematik

Addition

0
Osäker Inga strategier/metoder
1
Osäker Vissa strategier/metoder, kan ännu ej förklara dem
2
På gång Vissa strategier/metoder, kan delvis förklara
3
På gång Har strategier/metoder, kan delvis förklara. Beräknar maskinellt
4
Kan Har strategier/metoder, kan förklara. Beräknar och förstår.
Huvudräkning
Utan tiotalövergångar 0-10
med tiotalövergångar 0-15
med tiotalövergångar 0-100
med övergångar 0-1000
Skriftlig räknemetod
Ställer upp korrekt Beräknar varje talsort för sig.
Börjar algoritmen från höger.
Använder minnessiffror korrekt.
Förklarar algoritmens funktion.

Subtraktion

0
Osäker Inga strategier/metoder
1
Osäker Vissa strategier/metoder, kan ännu ej förklara dem
2
På gång Vissa strategier/metoder, kan delvis förklara
3
På gång Har strategier/metoder, kan delvis förklara. Beräknar maskinellt
4
Kan Har strategier/metoder, kan förklara. Beräknar och förstår.
Huvudräkning
Utan tiotalövergångar 0-10
med tiotalövergångar 0-15
med tiotalövergångar 0-100
med övergångar 0-1000
Skriftlig räknemetod
Ställer upp korrekt. Beräknar varje talsort för sig.
Börjar algoritmen från höger. Växlar korrekt.
Växlar korrekt även "över nolla"
Förklarar algoritmens funktion.

Multiplikation

med en ensiffrig faktor
0
Osäker Inga strategier/metoder
1
Osäker Vissa strategier/metoder, kan ännu ej förklara dem
2
På gång Vissa strategier/metoder, kan delvis förklara
3
På gång Har strategier/metoder, kan delvis förklara. Beräknar maskinellt
4
Kan Har strategier/metoder, kan förklara. Beräknar och förstår.
Huvudräkning
Kan göra några multiplikationer i huvudet.
0-25 Automatiserat tabellerna till 5*5
0-100 Automatiserat tabellerna till 9*9
0-1000
Skriftlig räknemetod
Ställer upp korrekt.
Börjar algoritmen från höger. Beräknar varje talsort för sig.
Använder minnessiffror korrekt.
Förklarar algoritmens funktion.

Division

0
Osäker Inga strategier/metoder
1
Osäker Vissa strategier/metoder, kan ännu ej förklara dem
2
På gång Vissa strategier/metoder, kan delvis förklara
3
På gång Har strategier/metoder, kan delvis förklara. Beräknar maskinellt
4
Kan Har strategier/metoder, kan förklara. Beräknar och förstår.
Huvudräkning
Skriftlig räknemetod
Kortdivision
Ställer upp korrekt.
Beräknar varje talsort för sig. Börjar algoritmen från vänster.
Använder minnessiffror korrekt.
Förklarar algoritmens funktion.

Samband mellan räknesätten

0
Osäker Inga strategier/metoder
1
Osäker Vissa strategier/metoder, kan ännu ej förklara dem
2
På gång Vissa strategier/metoder, kan delvis förklara
3
På gång Har strategier/metoder, kan delvis förklara. Beräknar maskinellt
4
Kan Har strategier/metoder, kan förklara. Beräknar och förstår.
Addition och subtraktion
Vet att de har ett tydligt samband men vet inte vad/hur
Har börjat använda sig av det för att kontrollera eller underlätta en beräkning.
Använder sig av hur de förhåller sig till varandra Ex: med "matterutan"
Kan förklara hur de förhåller sig till varandra
Addition och multiplikation
Räknar multiplikationer som upprepad addition
Kan beskriva hur de förhåller sig till varandra.
Kan förklara hur de förhåller sig till varandra
Multiplikation och Division
Vet att de har ett tydligt samband men vet inte vad/hur
Använder sig av hur de förhåller sig till varandra Ex: med "matterutan"
Kan förklara hur de förhåller sig till varandra

Räkneregler

0
Osäker Inga strategier/metoder
1
Osäker Vissa strategier/metoder, kan ännu ej förklara dem
2
På gång Vissa strategier/metoder, kan delvis förklara
3
På gång Har strategier/metoder, kan delvis förklara. Beräknar maskinellt
4
Kan Har strategier/metoder, kan förklara. Beräknar och förstår.
Kommutativa regeln
"Störst först" eller "Välj själv i vilket ordning"
Använder i additionsberäkningar.
Använder i multiplikationsberäkningar.
Kan förklara den kopplad till addition.
Kan förklara den kopplad till multiplikation.
Prioriteringsregeln
1. ( ) parenteser 2. * och / 3. + och -
Vet att det finns prioriteringsregler.
Vet att det finns prioriteringsregler och kan berätta vad det innebär, men inte vad som gäller.
Använder prioriteringsreglerna.
Använder prioriteringsreglerna med säkerhet. Kan även ritt berätta om dem.
Likhetstecknet
Det ska alltid var lika mycket på båda sidorna likhetstecknet.
Kan berätta hur likhetstecknet ska användas.
Kan på uppmaning reflektera över likhetstecknets användande
Använder ofta själv likhetstecknet på rätt sätt.
Har automatiserat användandet av likhetstecknet.
Faktorisering
Dela upp tal i faktorer för att förenkla beräkningar. Ex: 9 * 8 = 3 *3 * 2* 8 =
Kan använda faktorisering.
Förstå, kan använda och förklara faktorisering

Annat

0
Osäker Inga strategier/metoder
1
Osäker Vissa strategier/metoder, kan ännu ej förklara dem
2
På gång Vissa strategier/metoder, kan delvis förklara
3
På gång Har strategier/metoder, kan delvis förklara. Beräknar maskinellt
4
Kan Har strategier/metoder, kan förklara. Beräknar och förstår.
Rimlighetsbedömning
Kan svaret vara rätt? Är svaret rimligt?
Vet vad rimlighet innebär och reflekterar på uppmaning kring rimligheten när det är mycket tydligt.
Reflekterar själv kring rimligheten när det är mycket tydligt.
Reflekterar ofta själv kring rimligheten.
Har automatiserat att reflektera kring rimligheten.
Begrepp
term+term=summa
term-term=skillnad(differens)
faktor*faktor=produkt
täljare/nämnare=kvot
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: