Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva insändare

Skapad 2018-02-23 18:52 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Innehåll
begripligt innehåll - en åsikt framgår i huvudsak. - ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten.
relativt tydligt innehåll - en åsikt framgår relativt tydligt. - ett eller flera utvecklande argument stödjer åsikten.
tydligt innehåll - en åsikt framgår tydligt. - ett eller flera välutvecklande argument stödjer åsikten.
Ny aspekt
Struktur
i huvudsak fungerande struktur - texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande inledning, avslutning, styckeindelning.
i huvudsak fungerande struktur - texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande inledning, avslutning, styckeindelning.
väl fungerande struktur - texten är sammanhängande och väl strukturerade genom väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning.
Ny aspekt
Struktur
texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord.
texten är uppbyggd med hjälp av varierade sambandsord.
Ny aspekt
Språk
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för … språkriktighet [används] på ett i huvudsak fungerande sätt •meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för … språkriktighet [används] på ett relativt väl fungerande sätt •meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för … språkriktighet [används] på ett väl fungerande sätt •meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad
Ny aspekt
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] på ett i huvudsak fungerande sätt - stavfel finns och kan återspegla ljuduppfattningen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] på ett relativt väl fungerande sätt - viss stavfel finns men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] på ett väl fungerande sätt - få stavfel finns
Ny aspekt
Skrivregler
stor/liten bokstav och punkt används med på ett i huvudsak fungerande sätt
• stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett relativt väl fungerande sätt
stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett väl fungerande sätt
Ny aspekt
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: