👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - MA (muntlig del) VT åk 1

Skapad 2018-02-26 15:16 i Surteskolan Ale
Matris utifrån Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i matematik för höstterminen i åk 1. Matrisen innehåller alla nivåer; låg, mellan och hög. Den innehåller också vad man ska kunna för att uppfylla respektive nivå.
Grundskola 1 Matematik

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Du kan ramsräkna upp till 50.
Du kan ramsräkna upp till 100.
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Du kan räkna uppåt från talet 9.
Du kan räkna uppåt från talet 26.
Du kan räkna uppåt från talet 195.
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Du kan räkna neråt från talet 10.
Du kan räkna neråt från talet 15.
Du kan räkna neråt från talet 71.
Talraden: Efter
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-10.
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-100.
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-300.
Talraden: Före
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-10.
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-50.
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-300.
Talraden: Hopp
Alla nivåer
Du kan göra 10-hopp upp till talet 50.
Du kan göra 10-hopp upp till talet 100.
Du kan göra 10-hopp med start på talet 12.
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
Du visar förståelse för att antalet inte förändras oavsett om föremålen ligger samlat eller sprids ut. Du använder strategier för att inte räkna samma föremål flera gånger.
-----
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Du kan se ett antal utan att behöva pekräkna. T.ex 6 prickar på en tärning.
Du kan uppskatta antal föremål (ca 11 föremål) som du inte hinner räkna.
Du kan uppskatta antal föremål (ca 18 föremål) som du inte hinner räkna.
Minskning
Du kan minska ett antal med 1 respektive 2 med konkret material, inom talområdet 0-10. (7 föremål visas, en tas bort, hur många är det kvar?)
Du kan minska ett antal med 1 respektive 2 med konkret material, inom talområdet 0-20. (13 föremål visas, en tas bort, hur många är det kvar?)
Du kan beskriva en räknehändelse som passar till 15-4. Du kan räkna ut 19-17.
Fler/Färre
Alla nivåer
Du kan visa att du förstår begreppen fler och färre inom talområdet 0-10.
Du kan visa att du förstår begreppen fler och färre inom talområdet 10-20.
Du kan visa att du förstår begreppen fler och färre inom talområdet 0-30 med tiotalsövergång.
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Du kan dela upp 5 föremål på flera sätt.
Du kan dela upp tal mellan 0-10 och tala om vilket tal som fattas. T.ex. Du har 10 bönor och ser bara 7. Hur många är gömda? (7+__ =10)
Du kan dela upp tal mellan 10-20 och tala om vilket tal som fattas.
Hälften/Dubbelt
Alla nivåer
Du kan dela upp 8 föremål i två lika stora delar. Du vet också vad hälften av 10 är.
Du kan begreppen hälften och dubbelt inom talområdet 0-10.
Du visar en vidare förståelse för begreppen hälften och dubbelt. T.ex. svara på vad hälften av 50 är.