Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2018-02-27 08:54 i Rydsbergsskolan grundsärskola Lerum
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Nivå 1
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper efter elevens förutsättningar
Nivå 2
Eleven tränar på att nå fördjupade kunskaper efter sina förutsättningar
Nivå 3
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper efter elevens förutsättningar
Ny nivå
Eleven tränar på att nå Kunskapskrav för betyg E i något/några ämne i åk 6 eller 9
Rörelse
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter...
...och förflyttar sig i vatten.
Se samband
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild.
Friluftsliv och utevistelse
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden...
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden...
...och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
...och följer allemansrättens regler.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval...
Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval...
...och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
...och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Nödsituationer
Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Ord, begrepp och symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: