👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2018-02-27 10:26 i Rydsbergsskolan grundsärskola Lerum
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet
Nivå 1
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper efter elevens förutsättningar
Nivå 2
Eleven tränar på att nå fördjupade kunskaper efter sina förutsättningar
Nivå 3
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper efter elevens förutsättningar
Ny nivå
Tränar på att nå Kunskapskrav för betyg E i något/några ämne i åk 6 eller 9
Skapa
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument...
Eleven kan också sjunga och spela på instrument...
...dels i olika former av presentationer och framträdanden.
...och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Välja och använda
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Undersöka estetiska uttryck
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
Dessutom undersöker och beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
Ord begrepp och symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.