Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2018-02-27 17:05 i Vallåsskolan Halmstad
Vad är atomer och molekyler, kemiska föreningar mm. Alla grundläggande begrepp.
Grundskola 5 Kemi

Efter avslutat område har du visat att du kan:

Användning av kemins begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kemihistoria
  • Ke  4-6
Berätta något om kemins historia.
Berätta flera saker ur kemins historia.
Berätta om flera händelser ur kemins historia samt om vilken betydelse dessa haft för människans levnadsvillkor.
Atom och molekyl
Redogöra för vad en atom och en molekyl är.
Grundämne eller kemisk förening
Redogöra för vad ett grundämne och en kemisk förening är.
Redogöra för vad ett grundämne och en kemisk förening är samt ger exempel på några vanliga grundämnen och kemiska föreningar.
Atomens kretslopp
Förklara atomernas kretslopp och vad som menas med ”ingenting försvinner, allt finns kvar”.
Ämnens egenskaper
  • Ke  4-6
Redogöra kortfattat för några egenskaper som används för att beskriva ämnen
Redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen samt ger något exempel.
Redogöra för flera egenskaper som används för att beskriva ämnen med några exempel.
Ämnens faser
  • Ke  4-6
Berätta kortfattat om ämnens tre faser och övergångarna mellan dessa.
Berätta om ämnens tre faser och övergångarna mellan dessa med användning av kemins begrepp.
Utförligt berätta om ämnens tre faser och övergångarna mellan dessa med god användning av kemins begrepp.
Kemiska tecken
Några vanliga kemiska tecken och hur man skriver och läser en kemisk formel.
Flera vanliga kemiska tecken och med säkerhet skriver och läser kemiska formler.
Kemisk reaktion
  • Ke  4-6
Förklara kortfattat vad en kemisk reaktion är.
Förklara vad en kemisk reaktion är och ger något exempel.
Förklara vad en kemisk reaktion är och ger exempel på några vanliga kemiska reaktioner.

Naturvetenskapligt arbetssätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra resultat och dra slutsatser
  • Ke  4-6
Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till och ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentation
  • Ke  4-6
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: