Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 1-3 Åre skola

Skapad 2018-02-28 14:53 i Åre skola Åre
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Övergripande matris för åk 1-3.
En ifylld ruta visar att du kan det och att det är bedömt. Det kan vara så att du kan ett visst moment, men att det inte har prövats/bedömts eller gåtts igenom ännu. Vissa rutor kan därför vara vita trots att du kan det.

Syfte

Läsa och skriva
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA   1
 • SvA   3
Du kan alfabetet utantill. Du känner igen alla bokstäver och kan hur de låter. Du kan ljuda ihop ord och känner igen vanliga små ord. (helordsläsning) Ex och, jag, du
Du läser enkla texter själv med visst flyt och märker när det blir fel. Du kan använda någon läsfixare.
Du läser längre texter flytande och känner lätt igen hela ord. Du kan ljuda och läsa ut längre obekanta ord. Du kan använda dig av några läsfixare.
Läsförståelse av elevnära texter.
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA   3
Du kan lyssna på en berättelse och sen berätta vad den handlar om.
Du kan läsa en text och sen berätta vad den handlar om.
Du kan använda läsfixaren Cowboyen på texter du läst och återberätta det viktigaste.
Samtala kring innehållet i texten och kring egna erfarenheter.
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA   1
 • SvA   3
Du kan prata om något du själv har upplevt utifrån en uppläst text.
Du kan prata om något du själv har upplevt utifrån en text du läst själv.
Du kan fundera och hitta på lösningar på något problem i en uppläst text.
Skriva enkla texter.
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Du kan skriva enkla ord och meningar och rita något som hör till.
Du kan skriva med en läslig handstil. Du kan skriva på en dator eller ipad.
Du kan skriva berättelser som har en inledning, handling och avslutning.
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • SvA  1-3
 • SvA   3
Du kan skriva med små bokstäver (gemener).
Du använder oftast stor bokstav och punkt.
Du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Stava vanligt förekommande ord.
 • SvA  1-3
 • SvA   3
Du kan stava vanliga korta ord. Ex. och, du, hon, jag.
Du kan stava ljudenliga (stavas som de låter) ord. Ex snö, bröd, saft.
Du kan stava vanliga ljudstridiga (stavas inte som de låter) ord. Ex skidor, tjuv Du kan stava vanliga ord med dubbelteckning. Ex glas, glass
Läsförståelse av faktatexter.
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA   3
Du kan lyssna på en faktatext och sen berätta vad den handlar om.
Du kan läsa en faktatext och sen berätta vad den handlar om.
Skriva en faktatext med faktaord.
 • SvA  1-3
 • SvA   3
 • SvA   3
Du kan skriva en enkel faktatext och lägga till en bild som passar till innehållet. Ex om djur.
Du kan skriva en faktatext med faktaord som beskriver saker. Ex vad en stjärna är.
Förbättra sin egen text utifrån sin egen eller andras feed-back.
 • SvA  1-3
 • SvA   3
Du kan förbättra din text efter att ha fått förslag från lärare.
Du kan läsa dina egna texter och ge förslag på hur texten kan bli bättre, både innehållet och form (stavning, stor bokstav och punkt) Du får hjälp av några givna frågor.
Du kan läsa andras texter och ge förslag på hur texten kan bli bättre, både innehållet och form (stavning, stor bokstav och punkt) Du får hjälp av några givna frågor.

Tala, lyssna och samtala

Presentera text med hjälp av bilder och andra uttrycksmedel.
 • SvA  1-3
Du kan presentera en text med hjälp av bilder. Ex. läsa upp och visa Blåa läxboken
Du kan presentera en text med hjälp av ipad eller dator. Ex. Visa upp en ipadsaga.
Berätta om vardagliga händelser så att andra kan förstå.
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA   3
 • SvA   3
Du kan beskriva och förklara så att andra förstår vad du menar.
Du kan återberättar en händelse eller saga så att andra förstår hur du menar och att poängen blir tydlig.
Ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SvA  1-3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Du kan berätta något i en grupp och lyssna på andra. Ex EPA
Du kan ställa frågor, ge kommentarer och berätta vad du tycker kring ett speciellt område/ämne.
Ge och ta enkla instruktioner.
 • SvA  1-3
 • SvA   3
 • SvA   3
Du kan ta enkla muntliga instruktioner. Du kan också be om hjälp när du inte förstår.
Du kan ge enkla muntliga instruktioner.
Du förstår en instruktion i flera steg. Ex en spelinstruktion som innehåller flera olika punkter.
Berättande texter och sakprosa
Berättande texter och sakprosatexter
Texter i form av rim, ramsor och sånger.
 • SvA  1-3
Du kan rimma och du kan några ramsor och sånger. Ex Alfabetssångerna
Texter i form av bilderböcker, kapitelböcker.
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du vet att bild och text hänger ihop och underlättar när du läser. Ex bilderböcker
Du kan peka ut inledning, handling/problem och avslutning på en text (Du läser själv eller får texten uppläst). Du kan berätta hur huvudpersonerna ser ut och är.
Du kan använda några läsfixare på kapitelböcker med bilder där texten tar mer plats. (Du läser själv eller får boken uppläst) Ex Cirkusdeckarna - Ismysteriet
Texter i form av lyrik, sagor, myter och dramatik från olika tider och skilda delar av världen.
 • SvA  1-3
Du kan återberätta någon folksaga Ex Rödluvan.
Du kan läsa dikter och vara med och skapa dikter.
Du har arbetat med folksagor från andra delar av världen.
Förstå olika texters budskap och uppbyggnad.
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Du kan använda en enkel text som utgångspunkt för frågor, samtal och diskussion om innehållet. Ex Prata kring en enkel faktatext om en björn.
Du kan återberättar delar av handlingen (läsfixare Cowboyen), kan förutse vad som kommer att hända (läsfixare Spågumman).
Du kan ställa frågor till texter för att förstå textens budskap eller poäng (läsfixare Reportern).
Texter som kombinerar ord och bild
 • SvA  1-3
Du är med och tittar på film och GOTD-presentationer och kan berätta om dem sedan.

Språkbruk

Språkliga strategier för att minnas och lära
 • SvA  1-3
Du kan skriva ned något som du har hört eller sett. Ex fakta från en GOTD-presentation
Du kan göra en tankekarta och använda dig av den.
Tal- och skriftspråk
 • SvA  1-3
 • SvA   3
Du vet att ord kan upplevas olika beroende på tonfall. Ex Säga förlåt på olika sätt.
Du vet att det är skillnad på tal- och skriftspråk. Ex va - var Du vet att röstläge och kroppsspråk kan förstärka något som sägs.
Information och källkritik
Söka information
 • SvA  1-3
Du kan söka information ur enkla faktatexter med bilder och återberätta med egna ord.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger viktiga delar med egna ord.
Källhantering
 • SvA  1-3
Du kan ange källa till något du har skrivit.
Du kan värdera innehållet i en åldersanpassad källa. Ex Är det sant det som står på den här webbsidan?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: