Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kronängsskolans Hem- och konsumentkunskap åk 7-9

Skapad 2018-02-28 18:12 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Skolverkets kunskapskrav. Med F-kolumn: Är F-kolumnen ifylld har eleven arbetat med, men ännu ej nått lägsta kunskapskrav.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap


Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.


Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Planera, tillaga & genomföra måltid
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med **viss** anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med **relativt god** anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med **god** anpassning till aktivitetens krav.
Använda metoder, livsmedel & utrustning
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och **relativt väl** fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och **väl** fungerande sätt.
Välja & motivera
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger **utvecklade** motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Ge omdömen
Eleven kan också ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Måltider & individuella behov
Därutöver kan eleven föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Konsumtionsalternativ
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då **enkla** resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då **utvecklade** resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då **välutvecklade** resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Rättigheter & skyldigheter
Eleven kan beskriva och föra **enkla** resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra **utvecklade** resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra **välutvecklade** resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Värdera val och handlingar i hemmet som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Konsekvenser
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: