Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskriva och förklara biologiska samband - Sjöar

Skapad 2018-03-02 11:08 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Bedömningsuppgift på hur du kan använda biologins modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.
Grundskola 4 – 6 Biologi

Bedömningsuppgift slättsjön/skogssjön

Beskriva hur en slättsjö och skogssjö ser ut och förklara varför. Jämför likheter och skillnader på de olika sjöarna.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapa text
Eleven kan skapa en text med anpassning till sammanhanget.
Har ännu inte uppnått lägsta kunskapskrav
Viss anpassning
Relativt god anpassning
God anpassning
Biologiska sammanhang
Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang.
Har ännu inte uppnått lägsta kunskapskrav
Grundläggande kunskaper Ger exempel och beskriver samband. Få fakta Få, korta och enkla samband.
Goda kunskaper Förklarar och visar på enkla samband Flera fakta Fler, längre och utvecklade samband.
Mycket goda kunskaper Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag. Många fakta Många, långa och välutvecklade samband.
Biologiska begrepp
Eleven har kunskaper om biologiska begrepp.
Har ännu inte uppnått lägsta kunskapskrav
Viss användning av begreppen. Du använder några av begreppen inom arbetsområdet.
Relativt god användning av begreppen. Du använder flera av begreppen inom arbetsområdet.
God användning av begreppen. Du använder många av begreppen inom arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: