Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för nyanlända elev steg två

Skapad 2018-03-02 15:44 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 1 – 6

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Läsa
Eleven kan läsa bekanta och elevnära skönlitterära texter med flyt samt återberätta handlingen  muntligt  skriftligt
Eleven kan läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet,  muntligt  skriftligt
Skriva
Eleven kan skriva berättande texter med tydlig handling.
Eleven kan skriva en enkel och elevnära faktatext eller instruktion där innehållet klart framgår.
Eleven kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Eleven klarar ljudenlig stavning och stavning av ord som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven känner till sammansatta ord.
Eleven känner till vanliga synonymer.
Eleven känner till vanliga motsatsord.
Tala / Lyssna
Eleven förstår muntliga instruktioner som ges i helklass.
Eleven deltar aktivt i samtal om olika ämnen genom att framföra åsikter, tankar och känslor samt ställa frågor och ge kommentarer.
Eleven kan benämna skolans ämnen och känner till det svenska skolsystemet. har ett basordförråd som han/hon kan använda i slöjdsalarna
Eleven känner till ordklasser, verb  substantiv  adjektiv
Eleven har ett basordförråd som hon/han kan använda i musiksalen
Eleven kan berätta om sina familje- och släktförhållanden.
Eleven kan årstiderna och berätta om vädret.
Eleven kan berätta om helgen samt vardagsrutiner,  muntligt  skriftligt.
Kropp och sjukvård Eleven kan ord för olika kroppsdelar.
Eleven kan berätta var han/hon har ont eller vilken sjukdom han/hon har.
Eleven kan ord för olika typer av boende och rum.
Eleven kan ord för olika möbler
Eleven kan ord för olika köksredskap.
Eleven kan ord för djur och natur. .
Eleven kan ord för olika yrken.
Eleven kan ord för olika fordon.
Eleven känner till några svenska författare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: