Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris svenska debattartikel

Skapad 2018-03-03 11:37 i Tiundaskolan Uppsala
Denna matris visar bedömningen av uppgiften att skriva en debattartikel och hur du har arbetat med bearbetning utifrån den respons du har fått.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ny aspekt
-Skrivteknik Anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **väl fungerande** anpassning till texttyp
Kommunicera
-Skrivteknik Språklig variation Språkliga normer
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer.
Kommunicera
- söka, välja ut, sammanställa information, kritiskt granska
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor och för då **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **relativt varierat urval** av källor och för då **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **varierat urval** av källor och för då **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kommunicera
- användning av ämnesreltaterat språk, struktur,citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller **enkla** beskrivningar och förklaringar, **enkelt** ämnesrelaterat språk samt **i huvudsak fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller **utvecklade** beskrivningar och förklaringar, **utvecklat** ämnesrelaterat språk samt i **relativt väl fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller **välutvecklade och nyanserade** beskrivningar och förklaringar, **välutvecklat** ämnesrelaterat språk samt **väl fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Kommunicera
- ge respons samt bearbeta texter utifrån respons
Dessutom kan eleven ge **enkla omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**
Dessutom kan eleven ge **utvecklade omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Dessutom kan eleven ge **utvecklade och nyanserade** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: