Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism år 6 vårterminen 2018

Skapad 2018-03-03 13:13 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Religionskunskap

Du ska söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett fungerande sätt samt för resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hantera information
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Värdera och resonera om källors användbarhet
Enkelt Du jämför och kan förklara en sak som är bra/mindre bra med någon av källorna. Du har med en motivering om hur källorna var att använda och förklarar hur den passade till det som du behövde den till.
Utvecklat Du jämför och kan förklara två saker som är bra/mindre bra med några av källorna. Du har med två motiveringar om hur källorna var att använda och förklarar hur de passade till det som du behövde dem till.
Välutvecklat Du jämför och kan förklara tre eller fler saker som är bra/mindre bra med källorna. Du har med flera motiveringar om hur källorna var att använda och förklarar utförligt hur källorna var att använda och hur väl de passade till det som du behövde dem till.

Du har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer eller levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism. Du visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism. Du visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism. Du visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism

Du visar även på enkla samband mellan konkreta uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kopplar ihop varför man firar olika högtider inom hinduism och buddhism, och andra saker som man gör/har som hänger ihop med religionen (t.ex. kläder, symbol och mat.)

Du kan också föra resonemang för hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad andra religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människor på ett sätt som för resonemanget framåt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan resonerar på ett enkelt sätt om livsfrågor och vad religion kan betyda för människor.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om livsfrågor och vad religion kan betyda för människor. Du resonerar delvis i flera led.
Du resonerar på ett välutvecklat sätt om livsfrågor och vad religion kan betyda för människor. Du resonerar i flera led.

Du kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott. Du använder då etiska begrepp på ett fungerande sätt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du använder minst två etiska begrepp.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du använder minst två begrepp, vilka fungerar väl.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du använder fler än tre begrepp, som passar bra i sammanhanget.

Du kan göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan ange minst två relevanta exempel på hur kristendomen påverkade mer förr än nu. eller ett exempel på hur kristendomen påverkade mer förr än nu och exemplet förklaras
Du kan ange minst två relevanta exempel på hur kristendomen påverkade mer förr än nu. och ett exempel på hur kristendomen påverkade mer förr än nu förklaras
Du kan ange minst tre relevanta exempel på hur kristendomen påverkade mer förr än nu. och minst två exempel på hur kristendomen påverkade mer förr än nu förklaras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: