Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig omdömesmatris SAMHÄLLSKUNSKAP åk 4-6

Skapad 2018-03-04 17:48 i Ankarets skola Öckerö
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet samhällskunskap.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Använda för årskursen anpassade begrepp i samhällskunskap för att analysera samhället.
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Göra underbyggda samhällsanalyser på årskursanpassad nivå.
Du undersöker frågor/strukturer.
Du undersöker frågor/strukturer ur olika perspektiv och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur olika perspektiv och beskriver frågorna/strukturer na utifrån ett förhållandevis komplext samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur olika perspektiv och beskriver frågorna/strukturer na utifrån ett komplext samband.
Reflektera inom ämnet på årskursanpassad nivå.
Du ger endast exempel.
Du ger exempel och för ett enkelt resonemang kring dem.
Du ger exempel samt för utvecklade resonemang kring dem.
Du ger exempel samt för ett tydligt och välutvecklat resonemang kring dem.
Argumenterar utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv på en årskursanpassad nivå.
Du framför åsikter.
Du framför åsikter och resonerar fram argument.
Du framför åsikter och resonerar fram argument som är förhållandevis väl underbyggda.
Du framför åsikter och resonerar fram argument som är väl underbyggda.
Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Du söker och hittar information men vet inte om den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan visa exempel på att den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du motiverar till viss del varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du kan även tydligt motivera varför de egna källorna anses vara lämpliga.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg att nå målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: