👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2018-03-04 19:11 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 Svenska
--->
----->
------->
På väg att uppnå kunskapskraven
Innehåll
Texten uppfyller kraven mycket väl för genren insändare.
Texten är välskriven och uppfyller kraven för genren insändare.
Texten uppfyller i huvudsak kraven för genren insändare.
Argumentation
Texten innehåller en tydlig tes och flera övertygande argument som förmedlar ett starkt argument samt innehåller och bemöter motargument.
Texten innehåller en tydlig tes och minst två välgenomtänkta argument och den innehåller och bemöter ett motargument.
Texten innehåller en ganska tydlig tes . Texten innehåller minst ett argument och ett försök att bemöta ett motargument.
Struktur
Texten bildar en mycket tydlig helhet från rubrik till avslutning. Texten är korrekt styckeindelad.
Texten har en genomtänkt inledning, är korrekt styckeindelad och har en sammanfattande avslutning
Texten har en röd tråd och en ganska tydlig struktur med inledning och avslutning.
Språk
Ordvalet är passande för genren och meningsuppbyggnaden är väl varierad.
Ordvalet och meningsuppbyggnaden är varierat.
Ordvalet är enkelt och meningsbyggnaden är i stort sett korrekt.
Skrivregler
Korrekt användning av skiljetecken och i princip alltid rätt stavning.
Korrekt användning av skiljetecken och få stavfel
korrekt användning av stora skiljetecken i de flesta fall och vissa stavfel som inte stör förståelsen.