Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skriva tidningsnotis

Skapad 2018-03-06 11:02 i Landvetterskolan Härryda
Att skriva en tidningsnotis utifrån en tidningsartikels grundfrågor.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömning av elevens förmåga att skriva en notis

Skriva tidningsnotis

Skrivuppgift: "Notis"
  • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  • Sv  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du behöver träna mer på att skriva en notis. Kan vara svår att förstå.
Du har förstått hur man skriver en enkel notis. Svar på grundfrågorna finns. Tänk på att en notis ska vara kort, utan onödig info.
Du behärskar att skriva en notis och använder ett relativt bra "tidningsspråk".
Du behärskar att skriva en notis och använder ett väl utvecklat "tidningsspråk".
Notisens grundfrågor
Vem? Vad? Var? När? Hur? Varför?
Din notis besvarar inte alla grundfrågorna (vem, vad, var, när, hur och varför).
Din notis besvarar grundfrågorna (vem, vad, var, när, hur och varför) på ett i huvudsak fungerande sätt.
Din notis besvarar grundfrågorna (vem, vad, var, när, hur och varför) på ett relativt väl fungerande sätt.
Din notis besvarar grundfrågorna (vem, vad, var, när, hur och varför) på ett väl fungerande sätt.
Notisens typiska särdrag
Kort och informativ (saklig). Inga detaljer. Består av rubrik och text. Verben skrivs i preteritum (dåtid)
Texten överensstämmer inte/bara till viss del med notisens typiska särdrag och uppbyggnad.
Texten överensstämmer med notisens typiska särdrag och uppbyggnad på ett i huvudsak fungerande sätt.
Texten överensstämmer med notisens typiska särdrag och uppbyggnad. på ett relativt väl fungerande sätt.
Texten överensstämmer med notisens typiska särdrag och uppbyggnad på ett väl fungerande sätt.
Språklig aspekt
Texbindning (hur meningarna hänger ihop).
Textbindning saknas.
Enkel textbindning.
Utvecklad textbindning.
Välutvecklad textbindning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: