👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna

Skapad 2018-03-06 12:01 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Kristendomen, judendomen och islam.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska Svenska som andraspråk
På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Eleven har kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Eleven kan påvisa vissa likheter och skillnader mellan religionerna.
Eleven beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra. .
Eleven kan diskutera hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Eleven kan använda olika källor för att söka information om olika sätt att tro. Eleven kan diskutera hur informationen och källorna kan användas.
Eleven kan förbereda och hålla en muntlig redovisning med början, innehåll och slut. Redovisningen anpassas till de som lyssnar och till budskapet