Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation

Skapad 2018-03-07 15:39 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9
F
E
C
A
Språk och stil
Texten är inte sammanhängande. Ordval och meningsbyggnad fungerar inte. Meningsbyggnaden fungerar inte. Tempus används på ett felaktigt sätt i en större del av artikeln
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbildning. Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av artikeln.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbildning. Ordvalet är varierat och passar innehållet i artikeln. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbildning. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i artikeln väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer inte skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Styckeindelning
Styckeindelning saknas.
Styckeindelning finns delvis.
Styckeindelning finns till stor del och är nästan helt korrekt genomfört.
Styckeindelningen är genomtänkt och lyfter textens struktur och innehåll och skapar ett bra flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: