Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam och bilders budskap

Skapad 2018-03-08 15:07 i Fontinskolan Kungälv
Syftet med arbetet är att du ska få analysera en reklambild. Bilden ska du kunna beskriva utifrån ett antal frågor som ligger till grund. I analysen ska det tydligt framgå dina egna tankar och reflektioner. Du ska även få chansen att i en liten grupp få göra en egen reklamaffisch där du försöker framställa en produkt och beskriva hur du tänkt när du framställt den.
Grundskola 4 – 6 Bild

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga genom att:
- analysera reklambilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
- framställa en egen reklambild, enskilt eller i par med någon.
- kunna motivera dina val av bilder och ange varför.

Insats krävs
Godtagbar kunskap
Mer än godtagbar kunskap
Analysera en reklambild
Du skriver endast lite om bilden och använder endast ett par av frågorna i analysen.
Du skriver relativt utvecklat om bilden och använder de flesta av frågorna i analysen.
Du skriver utvecklat om bilden och använder alla frågor i analysen.
Skapa bilder
Du påbörjar arbetet med att skapa din reklambild men arbetet avslutas inte.
Du inspireras av bilder från antingen en tidning eller datorn på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan ibland behöva hjälp i ditt arbete men arbetar till stor del självständigt.
Du får egna idéer till bilder från antingen en tidning eller datorn på ett relativt väl fungerande sätt. Du arbetar självständigt och noggrant.
Använda material, tekniker och verktyg
Du provar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem.
Lösa problem
Du kan inte lösa problem som du hamnar i trots hjälp av någon annan.
När du stöter på problem i ditt arbete kan du med hjälp berätta vad som blivit fel och tar då hjälp av läraren eller en kamrat som visar dig så att du kan komma vidare.
När du stöter på problem i ditt arbete kan du berätta vad du behöver hjälp med och kan efter några tips fortsätta ditt arbete.
Kommunicera med bilder
Du har ett budskap/syfte med din reklambild som inte framgår för betraktaren (den som tittar på din reklambild).
Du har ett budskap/syfte med din reklambild som delvis framgår för betraktaren. Du kan behöva berätta för att andra ska förstå det tänkta budskapet med din reklambild.
Du har ett budskap/syfte med din reklambild som tydligt framgår för betraktaren.
Omdömen på arbetsprocessen och kvaliteten.
Du kan inte berätta hur ditt arbete har gått eller förklara något om hur resultatet blev.
Du kan berätta hur ditt arbete har gått (under tiden som du arbetat) och motivera detta på ett enkelt sätt. Du kan säga något som du är nöjd/missnöjd med i din slutliga produkt.
Du kan berätta hur ditt arbete har gått (under tiden som du arbetat) och motivera detta på ett utvecklat sätt. Du kan säga några saker som du är nöjd/missnöjd med i din slutliga produkt och förklara varför du är nöjd/missnöjd med det. Du kan också förklara något om vad du kan göra bättre och förklara varför det hade gjort din bild bättre.

Insats krävs
Godtagbar kunskap
Mer än godtagbar kunskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: