Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Reading

Skapad 2018-03-10 16:21 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris för förmågan "Reading".
Grundskola 4 – 6

"Reading is to the mind what exercise is to the body" (Sir Richard Steele).
Happy reading!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå innehåll
Jag förstår ganska mycket när jag läser och gör enkla sammanfattningar.
Jag förstår det mesta när jag läser och gör sammanfattningar med någon detalj.
Jag förstår mycket bra när jag läser och återberättar det jag har läst med flera detaljer.
Kommentera innehåll
Jag svarar på någon fråga/ diskuterar/ger något exempel på vad jag har läst samt vad jag tänker om det.
Jag svarar på frågor/diskuterar/ger flera exempel på vad jag har läst samt vad jag tänker om dessa.
Jag kommenterar det jag har läst på olika sätt och jämför med tidigare erfarenheter.
Uttal
Jag uttalar många ord rätt, men fastnar ofta på ord som jag inte känner igen. Jag gör mig för det mesta förstådd.
Jag uttalar de flesta ord rätt, men fastnar ibland på ord som jag inte känner igen. Jag gör mig förstådd.
Jag uttalar näst intill alla ord rätt och fastnar sällan på enstaka ord. Det är lätt att förstå mig.
Intonation
Min språkmelodi går till viss del att förstå.
Min språkmelodi liknar till stor del en "native".
Min språkmelodi är näst intill som hos en "native".
Flyt
Jag läser med ganska bra flyt. Några upprepningar/ omläsningar behövs ibland.
Jag läser med bra flyt. Någon upprepning/ omläsning behövs ibland.
Jag läser med mycket bra flyt.
Använda strategier
T.ex. ljuda, läsa om, läsa vidare, gissa, titta på rubriker, bilder, förförståelse, viktiga ord, sammanhanget, jämföra,översättnings-verktyg.
Jag använder mig av minst någon strategi för att lättare förstå när jag läser.
Jag använder mig av några olika strategier för att lättare förstå när jag läser.
Jag använder mig av flera olika strategier för att lättare förstå när jag läser om jag behöver.
Begrepp
to predict, to ask questions, to create inner images, to clarify, to summarize
Jag vet vad de olika begreppen betyder på svenska.
Jag vet vad de olika begreppen betyder på svenska och visar att jag förstår genom att använda några av dem.
Jag vet vad de olika begreppen betyder på svenska och visar att jag förstår genom att använda dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: