Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva och muntligt redovisa ett boktips

Skapad 2018-03-11 16:00 i Kärna skola Kungälv
Skriva och muntligt redovisa ett boktips
Grundskola 4 – 6 Svenska

Matris för boktips

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Personbeskrivnningar (Skriva texten)
Huvudperson och andra viktiga karaktärer
Kan göra enkla beskrivningar av personer.
Kan göra utvecklade beskrivningar av personer.
Kan göra välutvecklade beskrivningar av personer.
Handling (Skriva texten)
Händelser
Kan göra enkla sammanfattningar av innehållet.
Kan göra utvecklade sammanfattningar av innehållet genom att beskriva viktiga händelser med flera detaljer.
Kan göra välutvecklade sammanfattningar av innehållet genom att på ett spännande och intresseväckande sätt beskriva viktiga händelser.
Avslut
Kan avsluta boktipset på en ganska lämplig plats i handlingen.
Kan avsluta boktipset på en lämplig plats i handlingen genom att ha berättat lagom mycket men inte för mycket.
Kan avsluta boktipset på en spännande plats i handlingen genom en "cliffhanger".
Eget omdöme (Skriva texten)
Kan ge enkla omdömen om textens innehåll och egen läsupplevelse och genre.
Kan ge utvecklade omdömen om textens innehåll och egen läsupplevelse och genre.
Kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om textens innehåll och egen läsupplevelse och genre.
Tala (Muntlg redovisning)
Kan läsa/berättar så att publiken uppfattar mestadels av vad jag säger.
Kan läsa/berätta så att publiken uppfattar allt jag säger.
Kan läsa/berätta på ett intresseväckande genom att använda pauser och olika röstlägen på ett sätt som gör publiken extra intresserad.
Titta på publiken (Muntlig redovisning)
Kan titta på publiken i början och i slutet av min redovisning.
Kan titta på publiken i början och i slutet av min redovisning och några gånger under tiden.
Kan titta på publiken ofta och berättar delar av min text utan att läsa innantill.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: