Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolväten åk 8

Skapad 2018-03-12 09:53 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi har arbetat med organisk kemi. Olika kolväten, metanserien, alkoholer och syror. Du har gjort ett prov och det är min bedömning av dina kunskaper du kan läsa i matrisen.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Vi har arbetat med organisk kemi. Olika kolväten, metanserien, alkoholer och syror. Du har gjort ett prov och det är min bedömning av dina kunskaper du kan läsa i matrisen.

Kolväten

E
C
A
Egenskaper
Du känner till olika kolvätens egenskaper och kan på ett enkelt sätt berätta om det.
Du känner till olika kolvätens egenskaper och kan på ett utvecklat sätt berätta om det.
Användningsområden
Du känner till olika användningsområden för kolväten och kan på ett enkelt sätt berätta om det.
Du känner till olika användningsområden för kolväten och kan på ett enkelt sätt berätta om det.
Kemisk uppbyggnad
Du visar att du till viss del vet hur de olika kolvätena är uppbyggda. Du visar det med molekylformel/ strukturformel och/eller molekylmodell.
Du visar att du vet hur de flesta olika kolvätena är uppbyggda. Du visar det med molekylformel, strukturformel och/eller molekylmodell.
Du visar att du vet hur de olika kolvätena är uppbyggda. Du visar det med molekylformel, strukturformel och molekylmodell.
Miljöaspekt
Du kan på ett enkelt sätt beskriva kolvätens påverkan på miljön och kan ta ställning för olika alternativ.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva kolvätens påverkan på miljön och kan ta ställning för olika alternativ. Du tar ställning utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva kolvätens påverkan på miljön och kan ta ställning för olika alternativ. Du tar ställning utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.
Reaktionsformler
Du kan med hjälp av ord beskriva reaktionsformler.
Du kan med hjälp av kemiska beteckningar och molekylformler beskriva reaktionsformler.
Du kan med hjälp av kemiska beteckningar och molekylformler beskriva reaktionsformler. Reaktionsformeln är balanserad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: