Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MASLAI0 Lastbil- och mobila maskiner

Skapad 2018-03-12 10:41 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Lastbilmonterad hydraulik och pneumatik
Gymnasieskola 2 – 3
Teori
Praktik
Lärare
Funktion och konstruktion
Funktion hos och konstruktion av komponenter i hydrauliska och pneumatiska system.
Egenskaper
Kraftuttag och deras egenskaper.
Funktion och konstruktion
Funktion och konstruktion hos system för manövrering och övervakning.
Tryck klasser
System för tryckklasser, anslutningar och tätningar.
Fysikaliska principer
Samband mellan de fysikaliska principer som påverkar systemens egenskaper.
Hydrauliskavätskor
Hydraulvätskors egenskaper.
Säkerhetskontroll
Metoder för diagnos, funktions- och säkerhetskontroll samt reparation på lastbilsmonterade hydraulik- och pneumatiksystem.
Justering
Justering av komponenter samt uppdatering av programvara.
Regler
Regler för provkörning samt ingrepp i hydrauliska och pneumatiska system.
Föreskrifter
Regler och föreskrifter för konstruktion och funktion hos lastbilsmonterade hydraul- och pneumatiksystem.
Servicelitteratur
Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial om reservdelshantering på svenska och engelska, inklusive information i datormiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: