Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, hinderbana

Skapad 2018-03-12 11:21 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Eleverna tränar rörlighet, kroppskontroll, balans, styrka och uthållighet genom att passera olika hinder på olika sätt, i varierande svårighetsgrad och tempo.

Hinderbana

Underlag saknas
F
E
D
C
B
A
Rörelser
Eleven genomför komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du har inte visat att du kan ta dig mellan, över och under hinder på ett funktionellt sätt.
Du tar dig mellan, över och under hinder på ett funktionellt sätt.
Du tar dig mellan, över och under hinder på ett funktionellt sätt och med relativt bra flyt i rörelserna.
Du tar dig mellan, över och under hinder på ett snabbt och funktionellt sätt och med bra flyt i rörelserna.
Skadeförebyggande
Eleven kan på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du har inte visat att du kan beskriva vad man bör göra innan och under aktiviteten för att inte skada sig själv eller andra.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad man bör göra innan och under aktiviteten för att inte skada sig själv eller andra.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva vad man bör göra innan och under aktiviteten för att inte skada sig själv eller andra.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva vad man bör göra innan och under aktiviteten för att inte skada sig själv eller andra.
Hänsynstagande
Du visar inte hänsyn till din omgivning under pågående aktivitet.
Du visar hänsyn till din omgivning under pågående aktivitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: