Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 4-5

Skapad 2018-03-12 11:28 i Slättaskolan Falun
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa

Rubrik 1

Har ännu ej nått godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Rörelse, lek och spel
Eleven kan delta i spel, lek och idrotter som innefattar sammansatta grovmotoriska grundformer och rörelser i olika miljöer.
Dans och rörelser till musik
Eleven rör sig i takt och rytm till musik.
Simning
Eleven ska kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Samtal om idrott och hälsa
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet och hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö, med olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Eleven kan orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Säkerhet inom idrottsämnet
Eleven kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Livräddning
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: