Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom vt 2018

Skapad 2018-03-13 12:49 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Syfte: Du skall utveckla kunskaper om kristendomen och hur denna påverkar samhället. Du ska stimuleras att reflektera över olika livsfrågor, så att du får förståelse för ditt eget och andras människors sätt att leva och tänka. Du ska kunna ta ställning i olika etiska och moraliska frågor. Du kommer att utveckla förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religionen. Innehåll

Vi kommer under några veckor arbeta med Kristendomen. Du kommer med dina klasskamrater att arbeta om kristendomens utveckling och dess olika inriktningar.

Jag som lärare kommer att bedöma: • Dina kunskaper om kristendomen. • Din förmåga att resonera kring vad det är för likheter och skillnader inom kristendomen.

Dokumentation Dokumentationen kommer att ske kontinuerligt. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett redovisningstillfälle där eleverna kommer att visa sin kunskap på olika sätt. Du kommer att få skriva ett arbete om kristendom och dess inriktningar.

Kristendomen

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen (och de andra världsreligio­nerna)och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen (och de andra världsreligionerna) och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen (och de andra världsreligionerna) och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen (skillnad mellan katolska, ortodoxa, protestantiska kyrkan).
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen (skillnad mellan katolska, ortodoxa, protestantiska kyrkan).
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen (skillnad mellan katolska, ortodoxa, protestantiska kyrkan).
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: