Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jesus och Nya Testamentet, Moral-etik, Kristendomen blir världsreligion

Skapad 2018-03-13 12:59 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 8 Religionskunskap

Bedömningen baseras på diskussioner, arbete i klassrummet, redovisning, prov samt inlämningsuppgifter.

E
C
A
Fakta
Kunskap om kristendomen
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen. Visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen. Visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen. Visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Livsfrågor
Eleven för enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt som till viss del del för resonemanget framåt.
Eleven för utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett som för resonemanget framåt.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett som för resonemanget framåt och fördjupar.
Moraliska frågeställningar,värderingar
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Informationshantering
Eleven kan söka information på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: