Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap. 1.5-1.9 Algebra (Formativ matris)

Skapad 2018-03-13 15:23 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 9 Matematik

.

Inte försökt
På väg
Klaras med stöd
Klaras på egen hand
1
Klaras på egen hand
2
Klaras på egen hand.
3
Begrepp
Du skriver av uppgiften och försöker beskriva skillnaden.
Du har kommit fram till en korrekt förklaring med en del hjälp.
Du kan på egen hand beskriva skillnaden mellan algebraiskt uttryck och ekvation.
Du kan på egen hand beskriva skillnaden mellan algebraiskt uttryck och ekvation samt ger egna exempel.
Problemlösning
E-nivå
Du har skrivit av uppgiften och visat att du har försökt att börja lösa den.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med en del hjälp.
Du har kommit fram till korrekt svar genom prövning.
Du har kommit fram till korrekt svar genom att använda en effektiv metod.
Problemlösning
E/C nivå
Du har kommit fram till korrekt svar genom prövning.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med en del hjälp.
Du har påbörjat lösning, t.ex. ställer upp en korrekt ekvation, eller löser problemet genom prövning och visar att det stämmer (kontroll).
Du har kommit fram till korrekt lösning med effektiv metod, t.ex. ekvationslösning.
Metod
Du har skrivit av uppgiften och visat att du har försökt att börja lösa den.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med en del hjälp.
Du kan på egen hand lösa en ekvationen på grundläggande och kan förenkla uttryck som innehåller en parentes.
Du kan på egen hand lösa hela ekvationer (med parentes samt obekant på båda sidorna) korrekt eller förenklar korrekt i a-uppgiften och löser delar av ekvationen, t.ex. multiplicerar in i parenteserna korrekt eller använder likhetstecknet korrekt.
Du kan på egen hand komma fram till två korrekta lösningar
Resonemang
.
Du har skrivit av informationen och visat att du har försökt att börja lösa uppgiften.
Du har kommit fram till en korrekt lösning med en del hjälp.
Du kan på egen hand kommit fram till ett korrekt resonemang. Du motiverar hur någon av personerna kan ha tänkt.
Du kan på egen hand motivera varför Emma har fel och till varför både Carmen och Sofie har rätt.
Kommunikation
Hur du visar dina tankar och beräkningar så att det går att förstå din metod
Du har skrivit av uppgiften, men inte kommit vidare.
Din lösning går att följa efter att du muntligt eller skriftligt fått komplettera.
Din lösning saknar struktur och ordning, men går delvis att följa.
Din lösning är tydlig, men saknar något steg.
Din lösning har en tydlig början och slut i form av ett svar. Däremellan visar du tydligt dina beräkningar steg för steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: