Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en instruerande och förklarande text

Skapad 2018-03-15 10:34 i Furulundsskolan Halmstad
Våren 2018 Individuell uppgift
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * beskriver instruktionerna på ett begripligt och något utvecklat sätt.
Relativt tydligt innehåll. * beskriver instruktionerna på ett relativt tydligt och relativt välutvecklat sätt.
Tydligt innehåll. * beskriver instruktionerna på ett tydligt och välutvecklat sätt.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex inledning, underrubriker, brödtext.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex inledning, underrubriker, brödtext. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att, dessutom.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t ex inledning, underrubriker, brödtext. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Skrivregler: Stor bokstav och punkt
* Stor/liten bokstav och punkt används på ett i huvudsak fungerande sätt.
* Stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett relativt väl fungerande sätt.
* Stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett väl fungerande sätt.
Skrivregler: Stavning
* Stavfel finns och kan återspegla ljuduppfattningen.
* Vissa stavfel finns med stör inte förståelsen.
* Få stavfel finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: