Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktion, handel och transporter vt 2018

Skapad 2018-03-19 16:19 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap Geografi
På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Ge och Sh
Resonera och beskriva
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring. Din beskrivning innehåller detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel. Din beskrivning innehåller relevanta detaljer med betydelse för ämnet.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget. Din beskrivning innehåller relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet.
Ge
Använda kartor och namngeografi
Du löser någon av undersökningsuppgifterna med hjälp av karta. Du markerar några av länderna på kartan.
Du löser alla undersökningsuppgifterna med hjälp av karta. Du markerar större delen av länderna på kartan.
Du löser alla undersökningsuppgifterna med hjälp av karta OCH Du markerar alla länderna på kartan.
Ge och Sh
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: