Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig jämförelse med engelskspråkigt land

Skapad 2018-03-20 13:51 i Västra Berga skola Helsingborg
Skriftlig jämförelse med engelskspråkigt land
Grundskola 7 – 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
* förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, * formulera sig och kommunicera i tal och skrift, * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och * reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.

Skriftlig jämförelse med engelskspråkigt land

F
E
C
A
Diskutera & jämföra
Eleven diskuterar inte några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och/ eller gör inte enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren¬heter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Uttrycka sig skriftligt *
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven inte formulera sig tillräckligt begripligt och sammanhängande för en person med med engelska som modersmål. Alternativt formulerar eleven alltför kortfattade texter.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: