👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Betygsmatris No-ämnena

Skapad 2018-03-21 08:12 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Matrisen är för de tre No-ämnen, fysik, kemi och biologi, utifrån kunskapskraven för åk. 6.
Grundskola 6 Fysik Kemi Biologi

Sammanställning av kunskapskraven för åk. 6 i No.

E
C
A
1a Hur samtalar och diskuterar eleven om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa, samhälle,naturbruk, teknik och ekologisk hållbarhet?
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
1b Hur söker eleven naturvetenskaplig information utifrån olika källor och resonerar kring källornas användbarhet?
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
1c Hur använder eleven informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar?
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökning
2a Hur genomför eleven enkla undersökningar och formulerar egna frågeställningar som det går att systematiskt arbeta utifrån?
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
2b Hur använder eleven utrustningen?
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
2c Hur jämför eleven sina och andras resultat och resonerar om likheter och skillnader och vad det kan bero på?
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
2d Hur förbättra eleven undersökningen?
Eleven kan bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan ge förslag som kan förbättra undersökningen.
2e Hur dokumenterar eleven sina undersökningar i text och bild?
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
3a Hur är eleven kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper om kemiska och biologiska sammanhang samt fysikaliska fenomen?
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper om kemiska och biologiska sammanhang samt fysikaliska fenomen, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper om kemiska och biologiska sammanhang samt fysikaliska fenomen.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper om kemiska och biologiska sammanhang samt fysikaliska fenomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper om kemiska och biologiska sammanhang samt fysikaliska fenomen.
3b Hur visar eleven sina kunskaper genom användning av begrepp inom kemi, biologi och fysik?
Eleven visar till viss del sina kunskaper genom användning av begrepp inom kemi, biologi och fysik samt relaterar till några fysikaliska samband, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven visar till viss del sina kunskaper genom användning av begrepp inom kemi, biologi och fysik samt relaterar till några fysikaliska samband.
Eleven visar relativt goda kunskaper genom användning av begrepp inom kemi, biologi och fysik samt relaterar till några fysikaliska samband.
Eleven visar på kunskaper med god användning av begrepp inom kemi, biologi och fysik. Eleven visar på kunskaper med god användning av begrepp inom kemi, biologi och fysik samt relaterar till några fysikaliska samband.
4a Hur resonerar eleven om: - uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning, - några samband i människokroppen, - energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde?
Eleven kan föra enkla resonemang om: - uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning, - några samband i människokroppen, - energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan föra enkla resonemang om: - uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning, - några samband i människokroppen, - energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om: - uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning, - några samband i människokroppen, - energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om: - uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning, - några samband i människokroppen, - energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
4b Hur resonerar eleven om: - mat, bränslen, kemikalier och andra produkter som relateras till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling, - människors beroende av och påverkan på naturen och med kopplingar till organismers liv och ekologiska samband samt om livets utveckling, - himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och hur dag och natt, månader och årstider uppkommer?
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om: - mat, bränslen, kemikalier och andra produkter som relateras till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling, - människors beroende av och påverkan på naturen och med kopplingar till organismers liv och ekologiska samband samt om livets utveckling, - himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och hur dag och natt, månader och årstider uppkommer, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om: - mat, bränslen, kemikalier och andra produkter som relateras till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling, - människors beroende av och påverkan på naturen och med kopplingar till organismers liv och ekologiska samband samt om livets utveckling, - himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter som relateras till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling, - människors beroende av och påverkan på naturen och med kopplingar till organismers liv och ekologiska samband samt om livets utveckling, - himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om: - mat, bränslen, kemikalier och andra produkter som relateras till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling, - människors beroende av och påverkan på naturen och med kopplingar till organismers liv och ekologiska samband samt om livets utveckling, - himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
4c Berättar eleven om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor?
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.