Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 4:an

Skapad 2018-03-21 13:33 i Bruksskolan Flen
Kristendom, kort om samer och fornnordisk tro
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap

Världsreligionerna (kristendom)

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du når målet med god marginal
Du ska känna till några levnadsregeler för kristendomen..
 • Re
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan med viss hjälp berätta om några olika levnadsregler för kristendomen..
Försök att relatera andra religioner till din egen, då är det lättare att förstå likheter och skillnader.
Du känner till olika levnadsregler för kristendomen.
Du kan göra jämförelser och utvecklade resonemang kring kristendomens levnadsregler..
Du ska känna till heliga platser och rum för kristendomen.
 • Re
 • Re  4-6
Du kan med viss hjälp berätta om heliga platser och rum.
Se till att träna så du känner till heliga platser och rum för kristendomen.
Du har grundläggande kunskaper om kristendomens heliga platser och rum.
Du har goda kunskaper om kristendomens heliga platser och rum.
Du ska kunna reflektera över vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott.
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan med viss hjälp föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Var aktiv på lektionerna och fråga om saker du inte förstår. Försök att tänka dig in i hur andra människor kan uppleva olika situationer.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Samerna
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan med viss hjälp berätta om samerna och deras tro.
Du kan berätta något om samerna och deras tro.
Du har grundläggande kunskaper om samerna och deras tro.
Du har goda kunskaper om samerna och deras tro.
Fornnordisk tro
Du kan med viss hjälp berätta något om den fornnordiska tron.
Du kan berätta något om den fornnordiska tron.
Du har god kunskap om den fornnordiska tron.
Du har mycket goda kunskap om den fornnordiska tron.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: