Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning - vt år 2 (skriftligt)

Skapad 2018-03-21 14:32 i Norrtullskolan A Söderhamn
Grundskola 2 Matematik

Nedanstående matris redovisar resultaten för Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning för vårterminen år 2. Då området ej testas på en nivå markeras rutan ändå om nivån före/efter är markerad, för att matrisen i slutänden ska bli helt fylld. S1 för skriftligt test, fråga 1.

Taluppfattning

  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  • Ma   3   Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
L
M
H
Talraden - före/efter
Före och efter, området 0-80 - Fråga S1 (minst 2 av 3)
Före och efter, området 0-201 - Fråga S1 (minst 2 av 3)
Före och efter, området 0-2200 - Fråga S1 (minst 2 av 3)
Talföljd
Räkna uppåt och nedåt, 1-, 2- och 10-hopp - Fråga S2 (minst 4 av 6 hopp korrekta)
Räkna uppåt och nedåt, 2 och 5-hopp - Fråga S2 (minst 4 av 6 hopp korrekta)
Räkna uppåt och nedåt, olika långa hopp - Fråga S2 och S3 (minst 7 av 9 hopp korrekta)
Tallinjen
Området 0-20, en markering för varje heltal - Fråga S3 (minst 4 av 5)
Området 0-80, en markering för varje heltal - Fråga S3 (minst 6 av 8)
Området 0-1000, ej markeringar för varje heltal, uppskattning krävs - Fråga S4a och b (minst 5 av 7)
Storleksordna tal
Området 0-32 - Fråga S5 (korrekt ordning, godkänt även om störst först)
Området 0-240 - Fråga S4 (ett misstag godkänt, godkänt även om störst först)
Testas ej

Beräkningar

  • Ma   3   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  • Ma   3   Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  • Ma   3   Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
L
M
H
Dela upp tal
Området 0-10 - Fråga S4 (minst 2 av 3)
Testas ej
Testas ej
Beräkna
Addition och subtraktion inom området 0-17 - Fråga S6 och S7 (minst 3 av 4 på respektive fråga)
Multiplikation inom tabellerna 2, 3, 10 - Fråga S7 (minst 3 av 4)
Multiplikation och division inom tabellerna 0-6 samt 10 - Fråga S6 och S7 (minst 3 av 4 på respektive fråga)
Likhetstecknet
Addition inom området 0-10, summan både först och sist, lucka på någon av termerna - Fråga S8 (minst 3 av 4)
Addition och subtraktion inom området 0-10, summa/differens både först och sist, lucka på någon av termerna - Fråga S5 och S6 (minst 3 av 4 på respektive fråga)
Addition och subtraktion inom området 0-50, summa/differens både först och sist, lucka på någon av termerna - Fråga S5 (minst 3 av 4)

Problemlösning

  • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma   3   Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  • Ma   3   Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
L
M
H
Problemlösning
Testas ej
Beräkning i flera steg inom området 0-100, dela lika - Fråga S8 och S9 (korrekta svar och minst en korrekt redovisad lösning)
Beräkning i flera steg inom området 0-1000, bråk med flera hela - Fråga S8 och S9 (korrekta svar och minst en korrekt redovisad lösning)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: