Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: biologi - åk 7, vt18

Skapad 2018-03-21 15:56 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kunskapskraven i ämnet naturorienterande ämnen ur Läroplan för grundsärskolan 2011
Grundsärskola 7 Naturorienterande ämnen
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** också till resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också **enkla** resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också **välutvecklade** resone­mang om förebyggande hälsovård.
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör **något** eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis funge­rande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informa­ tionens trovärdighet och relevans.
Eleven kan **medverka** i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och**bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra under­ sökningar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamåls­enligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: