Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2018-03-22 10:42 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

När barn bjuder in andra i lek och samtal. När barn försöker lösa konflikter. När barn försöker läsa av kompisars känslor och önskemål.
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

När barn hjälper någon annan i olika vardagssituationer som uppstår t ex i hallen vid av- och påklädning När barn hämtar en vuxen om en kompis behöver hjälp När barn klappar/tröstar en kompis som är ledsen När barn vågar visa eller berättar hur de känner När barn väntar på sin tur När barn gör och säger förlåt När barn använder stopphanden eller säger stopp
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

När barn funderar kring relationer, orättvisor och rättvisor, När barn funderar
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

När barn visar förståelse för varandras olikheter. När barn visar i lek och samtal att de är medvetna om olika familjekonstellationer. När barn är medvetna om olika högtider
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar

Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

När barn värnar om växter och djur i närmiljön När barn plockar undan saker som de använt ute och inne. När barn är rädda om materialet När barn visar intresse för hållbar utveckling
Nivå 1
0-20 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 2
21-40 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 3
41-60 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 4
61-80 procent av barnen på avdelning visar
Nivå 5
80-100 procent av barnen på avdelning visar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: