Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) VT åk 1

Skapad 2018-03-22 15:31 i Gruvrisskolan Falun
Skolverkets Obligatoriska Bedömningstöd för åk 1-3 på vårterminen.
Grundskola 1 Matematik

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Talraden: 1 Ramsräkna
0 - 50
0 - 100
----
Talraden: 2 Räkna uppåt
Räkna från 9 - 20
Räkna från 26 - 40
Räkna från 195 - 220
Talraden: 3 Räkna nedåt
Räkna nedåt från 10 - 0
Räkna nedåt från 15 - 0
Räkna nedåt från 71 - 57
Talraden: 4 Efter
Vilket tal kommer efter a) 7 b) 10
Vilket tal kommer efter a) 39 b) 76
Vilket tal kommer efter a) 199 b) 217
Talraden: 5 Före
Vilket tal kommer före a) 5 b) 9
Vilket tal kommer före a) 29 b) 34
Vilket tal kommer före a) 120 b) 300
Talraden: 6 Tiohopp/Tiosteg
Räkna 10 steg i taget 10 - 50
Räkna 10 steg i taget 0 - 100
Räkna 10 steg i taget 12 - 62
7 Antalskonstans
Förstår att omgruppering inte förändrar antal. 6 föremål tillsammans De 6 föremålen utspridda (Behov av att räkna det igen eller inte)
-----
-----
8 Subitisering/uppskatta
Se talet 5 och 6 på en tärning, utan att behöva räkna.
Uppskatta antal (11 saker) utan att hinna räkna dem.
Uppskatta antal (18 saker) utan att hinna räkna dem.
9 Minskning
Lägg 7 föremål på en lång rad, ta bort en - Hur många? Lägg tillbaka - Hur många? Ta bort en på vardera sida och ställ samma fråga?
Lägg13 föremål på en lång rad, ta bort en - Hur många? Lägg tillbaka - Hur många? Ta bort en på vardera sida och ställ samma fråga?
Säg en räknehändelse som passar till 15 - 4? Hur mycket är 19 - 17?
10 Fler/Färre
Hur mycket är? 2 fler än 6? 1 färre än 6?
Hur mycket är? 3 fler än 13? 3 färre än 13?
Hur mycket är? 8 fler än 15? 7 färre än 15?
11 Uppdelning av tal
Dela upp 5 föremål i 2 högar. Hur många blir det i varje hög?
Jag gömmer 7 föremål. Jag visar 3 av dem. Hur många är nu gömda?
Jag gömmer 12 föremål. Jag visar 7 av dem. Hur många är nu gömda?
12 Hälften/Dubbelt
Dela upp 8 saker så att vi får lika många var. Hälften av 10 saker?
Vad är hälften av 6? Lisa är 5 år. Emir är dubbelt så många år. Hur många år är Lisa? Dubbelt så mycket som 4?
Hälften av 12? Hälften av 50? Dubbelt så mycket som 100? Dubbelt så mycket som 15?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: