Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 8, Kap.4 Samband och förändring

Skapad 2018-03-23 08:34 i Iggesunds skola Hudiksvall
Bedömningsmatris till Bedömningsuppgift
Grundskola 8

Bedömningsmatris till Bedömningsuppgift. Samband och förändring

Bedömningen avser

Lägre
-->
Högre
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen. Ex procent, funktion, förändringsfaktor, grafer
Jag visar inte kunskaper om grafer
Jag visar grundläggande kunskaper om grafer t ex genom att ange Tungviktarnas modell som en proportionalitet eller genom att göra korrekta avläsningar
Jag visar goda kunskaper om grafer genom att för varje modell beskriva varför det är en proportionalitet eller inte.
***************
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs, t ex skriftliga beräkningar, huvudräkning
Jag visar inte kunskaper om metoder för att läsa av och tolka diagram
Jag har en i huvudsak fungerande metod för att bestämma vad banden kostar vid 500 sålda biljetter eller ta reda på hur mycket dyrare Tungviktarna är vid 800 sålda biljetter
***************
****************
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi. Hur väl jag tolkar resultat och drar slutsatser
Jag visar inte kunskaper om att tolka en graf och beskriva samband med ord och formler
Jag väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Jag ger något korrekt påstående om sambandet mellan kostnad och antalet sålda biljetter.
Jag väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Jag beskriver minst två samband med ord eller formler.
Jag väljer en mycket bra och fungerande strategi med god anpassning till problemet. Jag beskriver alla samband med ord och korrekta formler.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser, t ex motivera varför man använder ett visst räknesätt
Jag visar inte kunskaper för ett matematiskt resonemang
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring när någon av modellerna är billigast
Jag för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang genom att ge exempel på när det är mest fördelaktigt att anlita de olika banden
Jag för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån skärningspunkterna och anger vid vilket antal sålda biljetter det är fördelaktigt att anlita de olika banden
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska metoder, t ex visa/berätta/förklara hur man har tänkt
Jag visar inte kunskaper för att redogöra för tillvägagångssätt
Jag redovisar bara delar av uppgifterna men de är möjliga att förstå och går delvis att följa.
Jag redovisar större delen av uppgiften och den är lätt att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart
Jag redovisar strukturerat och tydligt med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och det omfattar alla uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: