Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text

Skapad 2018-03-25 19:00 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriva en resonerande text
Jag skriver en resonerande text där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar.
Jag skriver en resonerande text där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur olika perspektiv och i flera led).
Jag skriver en resonerande text där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur flera olika perspektiv och i flera led).
Resonera
underbygga problematisera se olika perspektiv
Jag behandlar ämnet på ett enkelt sätt.
Jag behandlar ämnet på ett utvecklat sätt med resonemang med exempel från källorna och utvidgar och fördjupar resonemanget med tydliga, sakliga och underbyggda resonemang.
Jag behandlar ämnet på ett välutvecklat sätt med resonemang med exempel från källorna och utvidgar och fördjupar resonemanget med tydliga, sakliga och underbyggda resonemang och anger bakgrund och andras perspektiv och åsikter.
Struktur
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser och bisatser. Jag varierar hur jag inleder mina meningar och använder mig av något begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" oftast på ett korrekt sätt.
Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag varierar orden väl och använder mig av flera begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt.
Textbindning Sambandsord
Eleven använder enkel textbindning så en viss koppling mellan inledning, stycken och avslutning finns samt mellan meningar inom stycken.
Eleven använder utvecklad textbindning mellan inledning, stycken och avslutning som gör det lätt att följa med i fakta, citat och referat.
Eleven använder välutvecklad textbindning så inga luckor uteblir och inledning, stycken och avslutning hänger ihop och som gör det lätt att följa med i fakta, citat och referat.
Språk
skiljetecken stavning
Jag följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Jag följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Jag följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Källor
Söka information och sammanställa Referatmarkörer Källhänvisning Källförteckning
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från två källor. Jag citerar och/eller refererar från en källa. Jag skriver en källförteckning.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från fler än två källor. Jag citerar och refererar från flera källor. Jag skriver en källförteckning.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t ex böcker, internet, filmer, intervjuer. Jag citerar på olika sätt och refererar från flera källor genom att använda olika referatmarkörer. Jag skriver en källförteckning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: